Jacob Tolsma 

Foto links: Jacob Tolsma 13-02-1847 // 09-12-1935. Beroep: bakker in Wijnaldum
Foto rechts: Het dorpscafé Wijnaldum

De kaart- en biljartvereniging werd in de maand maart van het jaar 1915 in het dorpscafé van Wijnaldum opgericht.
Zij werd genoemd naar gangmaker en oprichter, de bakker in het dorp Jacob Tolsma. 13-02-1847 // 09-12-1935
De notulen van de kaart- en biljart vereniging, zijn van het begin tot op heden volledig bewaard gebleven. Zo ook de statuten en het reglement die het bestuur van toen heeft opgemaakt .

Zo is uit een ledental van 27 in 1919 niet op te maken hoeveel kaarters en biljarters er deel van uit maakten.

Een toenemende belangstelling blijkt uit splitsing van de biljartpartijen in een eerste en tweede klas met handicap in 1922.

In 1922 ontving “Jacob Tolsma” in het café (Ozinga) te Wijnaldum, voor het eerst biljarters uit Harlingen.
Het werd een overwinning voor “Jacob Tolsma” van 1061 tegen 943 punten,
De revanche voor de Harlingers kwam het volgende jaar in de "Beurs " te Harlingen: 1369-1174.
Deze tweekamp tussen Wijnaldum en Harlingen zou tot 1934 worden gehouden.

In november 1943 telde de vereniging dat jaar een recordaantal leden van rond de tachtig personen
De heer Reinder Dirk de Jong was zeer belanrijk voor het bestaan van de vereniging "Jacob Tolsma".
Hij was secretaris van 1918 tot 1934 en daarna voorzitter tot 1963.

 

Alle activiteiten van de vereniging gebeurde in het dorpscafé “de Pineut” in de Buorren. In 1982 werd het café gesloten en verkocht. Dorpshuis "de Bijekoer" was toen nog niet klaar en werd er gekaart in de consistorie van de kerk, biljarten was pas weer mogelijk in 1985, toen het dorpshuis " de Bijekoer " werd geopend.

 

De vereniging “Jacob Tolsma” heeft nu in het seizoen 2016 / 2017   80 leden waarvan o.a. 36 biljarters.

Voor de leden van de vereniging, organiseert het bestuur in de winter maanden van september t/m maart, diverse wedstrijden, o.a. biljarten en kaarten

De biljarters zijn ingedeeld in 3 klassen:
3e klasse vanaf gemiddelde 0,7 berekend over 30 beurten
2e klasse vanaf gemiddelde 1,0 berekend over 30 beurten
1e klasse vanaf gemiddelde 1,5 berekend over 30 beurten

Voor elke klasse, organiseert het bestuur 3 wedstrijden in het jaar
en nog een extra biljart middag voor alle klasse.
Ook worden er 4 klaverjas- en 4 schutjas- wedstrijden georganiseerd, in dorpshuis "de Bijekoer".

De contributie voor de leden is nu 5,00 euro p.p. per jaar, dit bedrag word elk seizoen op de jaarvergadering in september weer bekeken.

Voor de leden die deelnemen aan de kaart- of biljart wedstrijden, hoeft men geen inleggeld meer te betalen, daar de opbrengst van de verloting bij de kaartwedstrijden voldoende is om dit te compenseren.

In maart 2006 hebben een paar leden van de vereniging "Jacob Tolsma " in samenwerking met stichting bestuur van dorpshuis "de Bijekoer" het "Winaemer" driebandentoernooi georganiseerd, men moet 2 setjes 5 carambole winnen voor de volgende ronde enz. dit met een totale prijzengeld van 2000 euro  wat zeer goed aangeslagen is bij de driebandenspelers uit het gehele land.

Aan dit toernooi konden maximaal 96 spelers deelnemen.

Dit 't Winaemer driebandentoernooi is alweer voor de tiende achtereen volgend jaar met succes georganiseerd.

Helaas opdit moment geen vervolg, maar wie weet ???

Contact

S.W de Jong
S. v/d. Ploegstrjitte 2
8857BE Wijnaldum
0517 591037 / 06- 49053908
sikkodejong@planet.nl