11 januari 2020 maat-klaverjassen 

aanvang 16.00uur in het dorpshuis "de Bijekoer"

Contact

S.W de Jong
S. v/d. Ploegstrjitte 2
8857BE Wijnaldum
0517 591037 / 06- 49053908
sikkodejong@planet.nl